088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

INTRO SPORTSERVICE

KERNCIJFERS SPORTSERVICE

VITAAL AMSTELVEEN

MEEDOEN IN AMSTELVEEN

KAART VAN AMSTELVEEN

TALENTVOL IN AMSTELVEEN

Vitaal Amstelveen

Vitaal Amstelveen is gericht op de ouderen. Natuurlijk is het voor deze doelgroep, net als bij de andere doelgroepen, belangrijk dat ze voldoende bewegen om fit, vitaal, actief en gezond te blijven. Maar voor deze doelgroep zijn de sociale contacten tijdens het bewegen ook heel belangrijk. De helft van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam en geeft aan weinig tot geen sociale contacten te hebben. Veel van onze beweegactiviteiten worden afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie en thee waardoor we de doelgroep ruimte geven om meer sociale contacten op te doen. Sociaal contact staat centraal tijdens onze activiteiten!

DEELNEMERS

Er waren 39.061 deelnemers aan verschillende beweegactiviteiten in 2019. Het gemiddeld aantal activiteiten per deelnemer is 80,7.

DOELSTELLING

Ouderen fit, vitaal, actief en gezond krijgen door het aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten waarbij het sociale aspect centraal staat.

MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGSTEN

De mensen worden in hun kracht gezet. Door de activiteiten leren de deelnemers de Amstelveense parken en natuur kennen. Er ontstaan vriendschappen doordat nationale en internationale culturen deelnemen aan de activiteiten en de deelnemers zorgen voor continuïteit.

PARTNERS

BV van Zijderveld
Stichting Bridging the Gap
Ciska van der Straaten
Participe Amstelland
Zwembad de Meerkamp
Bewonerscommissie Bovenkerk
KBO
Dagcentrum Westwijk
Voortgezet onderwijs Amstelveen (VO)
Basis onderwijs Amstelveen (BO)
Sport- en Beweegaanbieders Amstelveen
Brentano
Ons Tweede Thuis
Stadsdorp Elsrijk
GewoonDoen!
Eigen Haard
Weber Sports
Gemeente Amstelveen
Wijkcentra
Gezondheidscentra Duizendblad
MC Bankras
GGD
Zorg & Zekerheid
Veiligheid.nl

Sportbuurtcoach: Mieke Regelink

BEWEGEN MET PLEZIER, CREATIEF DENKEN EN VERBINDEN, DAT IS MIJN PASSIE

Ik ben echt een groepsmens. Ik vind sport, bewegen en sociaal samen zijn heel belangrijk voor onze samenleving. Als sportbuurtcoach mag ik al deze elementen samenvoegen in activiteiten die voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn. Dat is volgens mij de kracht van een sportbuurtcoach. Zo kun je mensen mee laten doen, een opstapje geven naar een vervolg sportactiviteit of een beweegprogramma uitbreiden met een tweede of derde beweegmoment.

Mijn succesvolste projecten zijn de 11 parkentochten. Ik zie veel dezelfde mensen terugkomen en nieuwe mensen aansluiten. Zo ontstaat er een steeds grotere groep die onderling vriendschappen met elkaar sluitn. De wandelingen zijn 2 x per week en aan elke tocht zit een thema. Bij de laatste 11 parkentocht is er bijvoorbeeld uitleg geven over de stappenteller op de telefoon.

De 11 parkentochten stoppen normaal gesproken in de winter. Veel deelnemers vonden dat jammer, het duurde te lang voordat er weer met elkaar gewandeld kon worden. Op verzoek de deelnemers ben ik snertwandelingen in de winter gestart. Na de winterwandeling krijgen de deelnemers een kop snert aangeboden in steeds verschillende wijkcentra. De snert wordt met de groep beoordeeld en het wijkcentrum met de beste snert wordt aan het eind van de reeks wandelingen uitgeroepen tot snertkoning. Dit is een goed voorbeeld van creatief denken, verbinden en inspringen op de wensen van de Amstelvener.

Dit jaar heb ik als buurtsportcoach ook meegedaan met nieuwe projecten zoals walking football in samenwerking met voetbalvereniging Martinus, bewegen met mensen met een beperking in samenwerking met Ons Tweede Thuis en bewegen voor senioren in samenwerking met Participe. Een minder voor de hand liggende samenwerking met onder andere Participe is het project “Hoe voel je je vandaag ?” in winkelcentrum Westwijk, waarbij ik geïnteresseerden het belang van bewegen bij een depressie heb laten beleven.

Als buurtsportcoach heb ik een groot netwerk, zo ben ik voor iedereen goed te vinden als er een idee en of advies nodig is. Het werken bij AmstelveenSport geeft mij veel energie, die ik weer door kan geven aan mijn deelnemers!

Buurtsportcoach: Iris Meertens

SPORT ALS MIDDEL

Sport en bewegen is goed voor lichaam en geest, maar is ook een middel. Een middel om ook iets anders dan fysieke gezondheid te bereiken, namelijk geestelijke gezondheid. 

Afgelopen jaar hebben we met verschillende activiteiten gezien hoe belangrijk het is om ook het sociale aspect aan te spreken. Deelnemers leren elkaar beter kennen en vragen aan elkaar of ze de volgende keer er weer bij zijn. De deelnemers komen dus niet meer alleen voor ons, maar ook voor de groep. Wij zijn ons hier nog meer van bewust geworden en zorgen ervoor dat na elke activiteit er een moment is om gezamenlijk koffie of thee te drinken.

In 2019 heeft de cursus Cognitieve Fitness een goede start gemaakt en hebben we een nieuwe doelgroep aangesproken. De doelgroep die zich er van bewust is dat we ook onze hersenen in beweging moeten krijgen en hier preventief aan wil werken. De eerste cursus was een succes en we gaan hier mee verder in 2020 om nog meer mensen te bereiken en het plezier in bewegen te laten ervaren. 

Buurtsportcoach: Saskia van der Meer

VRAAGGERICHTE ACTIVITEITEN

Als buurtsportcoach merk je dat het soms even duurt voor een activiteit echt gaat draaien. Na de start ontwikkel je een band met deelnemers en dan pas kun je hen echt iets bieden.

Eén van onze doelen in 2019 was om meer vraaggericht te werken. In plaats van zelf te bedenken wat goed is voor de doelgroep, vragen aan de doelgroep waar zij behoefte aan hebben.

Zo’n nieuwe vraaggerichte activiteit is het geven van fietslessen. We hebben dit opgezet vanuit de vraag van een aantal moeders van een school. Het resultaat is dat we meer dan voldoende enthousiaste deelnemers hadden voor onze cursus op het schoolplein van BS De Horizon. Het ontwikkelen en geven van de cursus was een openbaring. Zelf kunnen wij fietsen zonder daarbij na te denken, maar volwassenen die het nog nooit gedaan hebben fietsen leren: dat was andere koek!

We hebben 3 cursussen gegeven in 2019, allemaal aan dames. In de zomer en herfst, bloedheet of in de regen: natuurlijk waren ze er iedere les; wat een doorzettingsvermogen hebben die vrouwen! Iedereen kreeg een welverdiend diploma als beginnend fietser (balans, remmen, sturen, eerste verkeersregels), een aantal zijn daarna blijven oefenen met onze begeleiding en fietsen nu zelfstandig naar bibliotheek of school met hun kinderen. De eersten moeten en willen na de winter ‘op herhaling’, want alleen met heel veel oefenen maak je het je eigen.

Een topper voor mij is Maizoun, moeder van basisschool en VO leerlingen uit de Groenelaan: Ze heeft een fiets gekocht en gaat veel oefenen. Om de week fiets ik met haar door Amstelveen naar voor haar belangrijke plekken. Bijvoorbeeld de route van huis naar school, naar de bibliotheek, of naar het gemeentehuis. Doordat ze nu naar de bibliotheek en naar het gemeentehuis kan fietsen, kan ze ook taallessen volgen. Het resultaat is nu: ze gaat ook alleen!

Een van de werkvoorzieningen van Ons Tweede Thuis is ook betrokken: we krijgen gebruikte en opgeknapte fietsen van Gewoon DOEN om de lessen te kunnen geven en deelnemers mogen deze fietsen voor een laag bedrag ook kopen.

Beweegdokter tijdens de grieprik bij huisartsen