088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

INTRO SPORTSERVICE

KERNCIJFERS SPORTSERVICE

VITAAL AMSTELVEEN

MEEDOEN IN AMSTELVEEN

KAART VAN AMSTELVEEN

TALENTVOL IN AMSTELVEEN

Meedoen in Amstelveen

Meedoen in Amstelveen is gericht op de doelgroep kinderen (4-12 jaar) en jongeren (13-18 jaar). Hierbij gaat het om sportbeoefening, betrokkenheid en meedoen.

Kinderen van 4 tot 6 jaar zijn vooral bezig met het behalen van de zwemdiploma(s). Als ze die eenmaal hebben behaald, proberen we deze kinderen zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende sporten. Het doel is hierbij dat ze een gerichte sportkeuze kunnen maken, dus écht kunnen kiezen wat bij hen past.

Bij de jongeren van 13 tot 18 jaar zien we een sterke afname van de sportbeoefening. Dit komt door allerlei verschillende factoren, waarbij vooral het spanningsveld school-sport-huiswerk-vrienden hen het gevoel geeft geen tijd te hebben voor sport. We willen met diverse activiteiten proberen juist deze doelgroep te bedienen. We doen dit door hen te vragen welke activiteiten hen aanspreken en deze direct voor of na school en met vrienden aan te bieden. Hierdoor hopen we dat deze jongeren blijven sporten of weer gaan sporten.

DEELNEMERS

Er hebben 29.150 kinderen deelgenomen aan diverse activiteiten van onder andere de Beweegbus en het programma Sport & Cultuur Amstelveen. Het gemiddeld aantal activiteiten per deelnemer was 63,1.

MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGSTEN

Structurele sportbeoefening zorgt ervoor dat de kinderen en jongeren meer betrokkenheid hebben met de sport(aanbieder) waardoor ze meer voor de verenging kunnen betekenen. Het gevoel van waarde dat ze krijgen doordat ze iets betekenen voor de vereniging of sportaanbieder, maakt dat ze bij de samenleving en de maatschappij betrokken blijven.

DOELSTELLING

Kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk kennis laten maken met diverse sporten zodat ze op latere leeftijd blijven sporten of betrokken blijven in de sport.

PARTNERS

Wijkplatformen Amstelveen
Wijkcoaches
Tessa Blom
Basis Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Rabobank
Groupcard
NOC*NSF
Gemeente Amstelveen
Sport- en Beweegaanbieders Amstelveen
Jafrem
Kinderrijk
Schoolsportdagcommissie
Medisch Centrum IBIS

 

Buurtsportcoach: Erik Beertsen

MQ SCAN

Ik vind het heel belangrijk dat kinderen lekker bewegen en veel plezier beleven aan sport. Dat zorgt ervoor dat ze een leven lang blijven sporten. Ik ben blij dat mijn werkzaamheden hiertoe bijdragen.

Ik ben van mening dat wij ieder kind in Amstelveen een goede motorische basis moeten meegeven. Hiervoor moet eerst duidelijk zijn hoe het met de motoriek van kinderen gesteld is. Vandaar dat ik de MQ Scan zo een mooi project vind. Met de MQ scan breng je in kaart welke kinderen een motorische achterstand hebben of juist een talent hebben voor bewegen. Door het duidelijk in kaart brengen van de motorische achterstanden, kunnen wij gerichte activiteiten organiseren. Hierdoor kunnen wij de kinderen met een motorische achterstand zo goed mogelijk ondersteunen. Het zou fantastisch zijn als wij straks kunnen zeggen dat ieder kind dat van een basisschool in Amstelveen komt, een goed motorisch niveau heeft. Daardoor vergroten we het plezier in bewegen en de kans om een leven lang te blijven bewegen.

Verder denk ik dat het heel mooi is om te zien dat wij door onze activiteiten kinderen stimuleren om weer lekker buiten te sporten. Met de Beweegbus komen wij naar de kinderen toe. Veel kinderen vinden het heel leuk om buiten te spelen. Zij missen alleen dat zetje om te gaan en leuke sportmaterialen. Het is super om te zien dat er dan ook ouders zijn die samen met hun kind een waveboard uitproberen, dit proberen wij dan ook extra te stimuleren. Dit geeft ons ook een mooie gelegenheid om kinderen en ouder te informeren over sportaanbod in Amstelveen.

Sportbuurtcoach: Krista Mol

PLEZIER IN BEWEGEN

Ik ben er van overtuigd dat álle kinderen bewegen leuk vinden. Dit zie ik niet alleen terug tijdens de activiteiten die wij met AmstelveenSport organiseren, maar ook tijdens de gymlessen die ik op een Amstelveense basisschool geef. Het ene kind vindt voetbal of hockey het leukst en het andere kind speelt liever op toestellen als ringen, touwen en trampoline, maar elk kind beleeft plezier tijdens bewegen.

Toch valt het mij op dat kinderen, vergeleken met vroeger, steeds minder bewegen. Naast de gymlessen op school en eventuele zwemlessen of trainingen bij een vereniging, zitten kinderen een groot gedeelte van de tijd stil. Als buurtsportcoach zie ik het als mijn taak om kinderen meer te laten bewegen. Door ons aanbod zo gevarieerd mogelijk te maken, laten wij alle kinderen ontdekken wat zij het leukst vinden. Als een kind plezier heeft in bewegen, zal hij/zij dit immers vaker doen en langer volhouden!

Dit is een van de redenen dat wij kennismakingsclinics organiseren, waarbij de leerlingen tijdens de gymlessen op school in aanraking komen met verschillende sporten, zoals schermen en bootcamp. Ook naschools zorgen we ervoor dat kinderen verschillende activiteiten kunnen doen, bijvoorbeeld een sportinstuif in de gymzaal of een buitenspeelactiviteit.

Een mooie naschoolse activiteit is Multisport, een initiatief van het NOC*NSF waarbij kinderen spelenderwijs bewegen en ontdekken wat zij leuk vinden. Dit programma zorgt ervoor dat kinderen zich breed motorisch ontwikkelen en dat zij plezier hebben en houden in bewegen. Wij hebben momenteel Multisportaanbod voor kinderen van 5-8 jaar. Ik weet zeker dat deze activiteit voor álle leeftijden leuk is en zou het graag willen uitbreiden voor meer verschillende (leeftijds- en niveau)groepen!