088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

Amstelveensport Sportservice 2019

Sportservice heeft in 2019 naast bestaande succesvolle activiteiten zoals het Amstelveens Sportgala, nieuwe sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor alle leeftijden. Dit doen we met een team vol enthousiaste en gedreven buurtsportcoaches. Wij zetten maar al te graag onze kennis, kunde en ervaring in om alle Amstelveners op een zo’n leuk mogelijke manier in beweging te krijgen. Een dag niet bewogen, is een dag niet geleefd! In 2019 zijn we nog meer de wijken ingegaan. We hebben geluisterd naar de wensen en behoeften van de bewoners, dat heeft geresulteerd in meer en andere activiteiten met meer deelnemers en continuering van gewaardeerde bestaande activiteiten.

Daarnaast stond 2019 in het teken van het maken van een Lokaal Sportakkoord. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd waarin de inwoners van Amstelveen, verenigingen, (sport)organisaties en de gemeente Amstelveen konden aangeven wat er in de toekomst moet gebeuren op het gebied van sport en bewegen in Amstelveen. Het Lokaal Sportakkoord wordt in 2020 opgeleverd.

Lokaal sportakkoord
In 2019 heeft de gemeente Amstelveen het initiatief genomen om, in navolging op het nationaal sportakkoord, te beginnen met het opstellen van een Lokaal Sportakkoord. Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld om dit sportakkoord op te stellen. Het sportakkoord verbindt lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. De afronding van ons sportakkoord zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020.

ASM
AmstelveenSport gelooft in het nut van het Athletic Skilss Model (ASM). Het is van groot belang om alle basisvormen van bewegen onder de knie te hebben om een lang, gezond en vitaal leven te leiden. In 2019 hebben we in samenwerking met ASM een ASM instructeursopleiding georganiseerd. Aan deze opleiding hebben 24 trainers en coaches deelgenomen waaronder de trainers en coaches van een paar grote Amstelveense verenigingen. Samen met deze trainers willen wij het ASM principe overdragen aan coaches, trainers en leden van andere verenigingen en sport- en beweegaanbieders. Zo krijgt ASM een structurele plaats in de sport in Amstelveen.

Beweegbus
In 2019 zijn de buurtsportcoaches regelmatig met de Beweegbus op pad geweest om te zorgen voor leuke beweegmomenten. De Beweegbus werd onder meer gebruikt voor de ondersteuning van evenementen, de begeleiding bij wandelingen en het creëren van extra beweegmomenten voor de leerlingen in het basisonderwijs. Tevens is de Beweegbus in de zomer ingezet tijdens de activiteiten van de Buitenspeelbus. De Buitenspeelbus geeft kinderen die niet op vakantie kunnen of zijn, de kans om lekker buiten te spelen met uitdagende spelvormen en spelmaterialen. De Buitenspeelbus krijgt steeds meer bekendheid onder de Amstelveense kinderen. We hebben dan ook gezien dat het aantal kinderen dat in 2019 heeft deelgenomen aan Buitenspeelbus activiteiten, enorm is toegenomen.

Talenten
In 2019 hebben wij afscheid genomen van onze collega Agnes Brunninkhuis. Zij heeft 10 jaar lang de Amstelveense talenten begeleid en heeft er mede voor gezorgd dat Amstelveen nu 4 topsport- vriendelijke onderwijsinstellingen heeft. Wij hebben voor Agnes een goede vervangster gevonden, Berit Gunderson. Berit heeft met haar ervaring als topsporter in het kunstschaatsen en haar studie sportkunde alles in huis om talenten optimaal te kunnen begeleiden. Zij zal, samen met haar collega Ron Berteling, de talenten gaan ondersteunen en zal daarnaast nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen die ten goede komen aan de talentondersteuning.

MQ scan
In het voorjaar van 2019 zijn wij gestart met het afnemen van de MQ Scan bij een aantal Amstelveense basisscholen. De MQ Scan meet de motorische vaardigheden van de kinderen door een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd beweegparcours. Landelijk onderzoek toont aan dat de motoriek van kinderen de afgelopen 10 jaar significant slechter is geworden. Uit de eerste uitslagen van de MQ Scan in Amstelveen moeten we helaas concluderen dat dit ook geldt voor de motorische vaardigheden van de Amstelveense kinderen. Hier is nog veel werk aan de winkel! Wij hopen dat het Amstelveens onderwijs dit samen met AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen wil oppakken, zodat we volgend jaar een positiever resultaat kunnen communiceren.

Joris van Soerland
Manager Sportservice

INTRO SPORTSERVICE

KERNCIJFERS SPORTSERVICE

VITAAL AMSTELVEEN

MEEDOEN IN AMSTELVEEN

KAART VAN AMSTELVEEN

TALENTVOL IN AMSTELVEEN

Amstelveensport Sportservice 2019

Zoals ieder jaar heeft Sportservice naast de reeds bestaande activiteiten, nieuwe sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor alle leeftijden. Dit doen we met een team vol enthousiaste en gedreven buurtsportcoaches. Wij zetten maar al te graag onze kennis, kunde en ervaring in om alle Amstelveners op een zo’n leuk mogelijke manier in beweging te krijgen. Een dag niet bewogen, is een dag niet geleefd! In 2019 zijn we nog meer de wijken ingegaan. We hebben geluisterd naar de wensen en behoeften van de bewoners, dat heeft geresulteerd in meer en andere activiteiten met meer deelnemers en continuering van gewaardeerde bestaande activiteiten.

Lokaal sportakkoord
In 2019 heeft de gemeente Amstelveen het initiatief genomen om, in navolging op het nationaal sportakkoord, te beginnen met het opstellen van een Lokaal Sportakkoord. Vanuit de overheid is geld beschikbaar gesteld om dit sportakkoord op te stellen. Het sportakkoord verbindt lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. De afronding van ons sportakkoord zal plaatsvinden in het voorjaar van 2020.

ASM
AmstelveenSport gelooft in het nut van het Athletic Skilss Model (ASM). Het is van groot belang om alle basisvormen van bewegen onder de knie hebben om een lang, gezond en vitaal leven te leiden. In 2019 hebben we in samenwerking met ASM een ASM instructeursopleiding georganiseerd. Aan deze opleiding hebben 24 trainers en coaches deelgenomen waaronder de trainers en coaches van een paar grote Amstelveense verenigingen. Samen met deze trainers willen wij het ASM principe overdragen aan coaches, trainers en leden van andere verenigingen en sport- en beweegaanbieders. Zo krijgt ASM een structurele plaats in de sport in Amstelveen.

Beweegbus
In 2019 zijn de buurtsportcoaches regelmatig met de Beweegbus op pad geweest om te zorgen voor leuke beweegmomenten. De Beweegbus werd onder meer gebruikt voor de ondersteuning van evenementen, de begeleiding bij wandelingen en het creëren van extra beweegmomenten voor de leerlingen in het basisonderwijs. Tevens is de Beweegbus in de zomer ingezet tijdens de activiteiten van de Buitenspeelbus. De Buitenspeelbus geeft kinderen die niet op vakantie kunnen of zijn, de kans om lekker buiten te spelen met uitdagende spelvormen en spelmaterialen. De Buitenspeelbus krijgt steeds meer bekendheid onder de Amstelveense kinderen. We hebben dan ook gezien dat het aantal kinderen dat in 2019 heeft deelgenomen aan Buitenspeelbus activiteiten enorm is toegenomen.

Talenten
In 2019 hebben wij afscheid genomen van onze collega Agnes Brunninkhuis. Zij heeft 10 jaar lang de Amstelveense talenten begeleid en heeft er mede voor gezorgd dat Amstelveen nu 4 topsport- vriendelijke onderwijsinstellingen heeft. Wij hebben voor Agnes een goede vervangster gevonden, Berit Gunderson. Berit heeft met haar ervaring als topsporter in het kunstschaatsen en haar studie sportkunde alles in huis om talenten optimaal te kunnen begeleiden. Zij zal, samen met haar collega Ron Berteling, de talenten gaan ondersteunen en zal daarnaast nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen die ten goede komen aan de talentondersteuning.

MQ scan
In het voorjaar van 2019 zijn wij gestart met het afnemen van de MQ Scan bij een aantal Amstelveense basisscholen. De MQ Scan meet de motorische vaardigheden van de kinderen door een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd beweegparcours. Landelijk onderzoek toont aan dat de motoriek van kinderen de afgelopen 10 jaar significant slechter is geworden. Uit de eerste uitslagen van de MQ Scan in Amstelveen moeten we helaas concluderen dat dit ook geldt voor de motorische vaardigheden van de Amstelveense kinderen. Hier is nog veel werk aan de winkel! Wij hopen dat het Amstelveens onderwijs dit samen met AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen wil oppakken, zodat we volgend jaar een positiever resultaat kunnen communiceren.

Joris van Soerland
manager Sportservice