088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

INTRO SPORTSERVICE

KERNCIJFERS SPORTSERVICE

VITAAL AMSTELVEEN

MEEDOEN IN AMSTELVEEN

KAART VAN AMSTELVEEN

TALENTVOL IN AMSTELVEEN

KAART VAN AMSTELVEEN

Op de Kaart van Amstelveen staan de Amstelveense sport- en beweegaanbieders centraal. De kaart van Amstelveen omvat alle activiteiten en evenementen die de Amstelveense  sport- en beweegaanbieders helpen en ondersteunen. Hierdoor verbeteren en/of versterken we de sport- en beweegaanbieders, bijvoorbeeld met het werven van nieuwe leden of het mede organiseren van evenementen. Zo kunnen we er voor zorgen dat Amstelveen een aantrekkelijkere plaats is om te wonen, werken en sporten. 

Zo organiseren we onder andere in samenwerking met de sport- en beweegaanbieders ieder kwartaal beweegclinics voor het Amstelveense basisonderwijs. Kinderen komen op die manier in aanraking met diverse sporten en kunnen meteen doorstromen naar een sport die ze echt leuk vinden. Vanuit de BesturenAcademie organiseren we diverse workshops voor verenigingen, coaches, trainers en (ouders van) talenten en ieder jaar organiseren we het sportgala om de Amstelveense kampioenen en verenigingen in het zonnetje te zetten. 

DEELNEMERS

165 grote en kleinere sportverenigingen in Amstelveen.
300 deelnemers aan het sportgala.
24 trainers en coaches van diverse sport- en beweegaanbieders werden uitgenodigd om ASM ambassadeur te worden. Zij hebben hiervoor een cursus traject doorlopen.
De 4 cursussen in de BesturenAcademie telden bij elkaar 100 deelnemers.
24H Amstelveen trok 60 deelnemers.

MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGSTEN

Door de kennis, kundigheid en ervaring van de afdeling Sportservice van AmstelveenSport kunnen wij de sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij organisatorische vraagstukken waardoor zij de organisatie kunnen laten groeien of nieuwe activiteiten kunnen aanbieden. Indien wij het vraagstuk zelf niet kunnen oplossen, doen wij een beroep op ons grote netwerk van Amstelveense (sport)professionele organisaties. Dit alles zorgt ervoor dat Amstelveen aantrekkelijker wordt als sportgemeente en meer inwoners van Amstelveen ervoor zullen kiezen om in Amstelveen te gaan of blijven sporten. 

DOELSTELLING

Organiseren van evenementen en activiteiten met als doel om de Amstelveense sport- en beweegaanbieders te ondersteunen en te versterken en de gemeente Amstelveen aantrekkelijker te maken om te wonen, werken en sporten.

PARTNERS

Gemeente Amstelveen 
Ondernemersvereniging Amstelveen 
Sport- en beweegaanbieders Amstelveen 
Cobra Museum 
GewoonDoen! 
Beround/Sandwich Hub 
Buffel productions 
Ruad Solutions 
Medisch Centrum IBIS 
ASM
Groupcard
Basis Onderwijs
Voortgezet Onderwijs

Project leider: Jan Tonkes

SPORTAANBOD IN BEELD

Amstelveen kent een rijk verenigingsleven. Er zijn 165 grote en kleinere sportverenigingen die 36 verschillende sporten vertegenwoordigen. Sportverenigingen zijn vervlochten met Amstelveen en bieden een rijke sociale omgeving voor de inwoner. Juist in deze tijd van toenemende individualisering helpen we verenigingen met het nadenken over hun positie in de maatschappij. We helpen met het bedenken van nieuwe manieren om mensen te betrekken bij het verenigingsleven. Flexibele trainingstijden, anders kijken naar trainingen zoals bij walking football en walking hockey en meedenken over wat de vereniging bezighoudt, dat is onze meerwaarde. We organiseren in samenwerking met de verenigingen clinics op basisscholen. Zo kunnen kinderen tijdens de gymlessen kennismaken met verschillende sporten en een sport kiezen die écht bij hen past. Daarnaast organiseren we voor verenigingen zinvolle workshops die het bestuur ondersteunen, geven we voorlichting over bijvoorbeeld de nieuwe energie wet en LED-verlichting op de velden.

In 2019 zijn we gestart met het opstellen van het lokaal sportakkoord. In navolging op het nationaal sportakkoord heeft de overheid de gemeenten gevraagd om een eigen sportakkoord op te stellen, zo ook Amstelveen. Het doel van het lokaal sportakkoord is dat lokale partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar afstemmen welke thema’s uit het nationaal sportakkoord zij gezamenlijk willen oppakken. Het lokaal sportakkoord verbindt mensen en organisaties en zet aan tot lokale samenwerking en uitvoering. Het lokaal sportakkoord is een concreet document met een richtinggevend toekomstbeeld met praktisch uitvoerbare projecten. In juli 2020 zal het lokaal sportakkoord door meerdere Amstelveense organisaties getekend worden en zal het tot uitvoering gebracht gaan worden.

Jaarlijks organiseren we evenementen als het sportgala, de Meentrun, het Rabobank schoolhockeytoernooi, het zaalvoetbal toernooi en de schoolsportdag. Bij deze evenementen proberen we verenigingen een podium te geven of simpelweg vrijwilligers of een hele vereniging in het zonnetje te zetten.

Verenigingen verbinden en sport verbroedert, vandaar dat juist een sportvereniging bij uitstek de plek is waar we het belang van normen en waarden opnieuw leren kennen.