088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

INTRO AMSTELVEENSPORT

KERNCIJFERS AMSTELVEENSPORT

VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

FINANCE

HUMAN RESOURCES

COMMUNICATIE EN MARKETING

Adviseur Communicatie en marketing: Ingrid Wulving

Communicatie en marketing

Waar in 2018 de focus lag op het herontwikkelen van onze bedrijfsidentiteit en bijbehorende verandering van bedrijfsnaam en huisstijl, lag in 2019 de focus op het laten zien wat we doen. We hebben gedrukte media nadrukkelijker in onze marketingmix opgenomen. Op onze frisse nieuw vormgegeven social media kanalen en website ging de berichtgeving onverminderd door en daarnaast zijn er bijna wekelijks artikelen in de plaatselijke kranten en bladen verschenen.

Samenwerkingsverbanden

In 2019 hebben we veel aandacht besteed aan onze samenwerkingsverbanden zoals die met de Rabobank en Zorg en Zekerheid. We hebben daarnaast samen met verenigingen en organisaties campagnes opgezet om activiteiten onder de aandacht te brengen. Roda’23 deed bijvoorbeeld een beroep op ons voor het onder de aandacht brengen van de ingebruikstelling van de nieuwe led verlichting. De Rotary Amstelveen heeft samen met ons de campagne van de Santarun tot een succes gemaakt. Bibliotheek Amstelland vroeg ons Amstelveners op te roepen voor een bezoek aan de Sport en Cultuurmarkt. Vital10 heeft ons gevraagd te helpen bij het uitrollen van hun fit platform. In 2020 zullen we meer van onze samenwerkingsverbanden uitlichten. Sport is de verbindende factor in de samenleving. Dat laten we graag zien!

PARTNERS EN PERS

In 2019 hebben de nauwe banden met de lokale pers hun nut bewezen. Door onze hechte samenwerking met AmstelveenZ, het Amstelveens Nieuwsblad, Sportkrant Amstelland en Amstelland Sport zijn we in staat geweest kwalitatief goede artikelen over sport in Amstelveen in de bladen en kranten te laten verschijnen.

De kleinere digitale lokale pers zoals Amstelveenblog, Mijnamstelveen en Amstelveenweb hebben de content onverminderd versterkt op hun platforms.

De wijkcoaches en wijkplatforms, nemen regelmatig contact met ons op zodat wijkgericht sportaanbod opgenomen wordt in de (digitale) wijkkranten.

Toptalenten in het nieuws

Onze toptalenten stonden in 2019 bijna wekelijks in de kranten of bladen. We hebben ze laten interviewen door de media en kregen zo een kijkje in het leven van een topsport talent. We hopen hiermee leeftijdsgenoten te inspireren om zelf meer te gaan sporten, omdat sportdeelname in die leeftijd het laagst is. Als aanvulling hierop hebben we een nieuw Instagram account “AmsteveenSporttalent” gelanceerd, dat een podium is voor al de toptalenten in Amstelveen en hun ondersteuners. De account wordt gevolgd door vele leeftijdsgenoten van de toptalenten en wordt zo een nieuw kanaal om hen te bereiken.

DIGITALE MEDIA

AmstelveenSport is prominent aanwezig op de digitale media. Zowel AmstelveenSport als De Meerkamp hebben op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn het afgelopen jaar een toenemend aantal volgers mogen verwelkomen.

De nieuwsbrieven naar de diverse mailinglijsten laten een gestage toename in volgers zien. De openrate van de campagnes heeft zich gestabiliseerd rond de 58 %. Deze openrate is zeer hoog te noemen in vergelijking met de Industry average openrate van 17,21%.