088 – 8585 100 info@amstelveensport.nl

INTRO SPORTFACILITY

KERNCIJFERS SPORTFACILITY

BLAASHAL

OP WEG NAAR MEER DUURZAAMHEID

Project manager: Leo Beeren

OP WEG NAAR MEER DUURZAAMHEID

We moeten duurzamer met onze omgeving omspringen. De afdeling facility is zich hier al jaren bewust van. In het verleden spoelden de waswagens van de gemeente Amstelveen de GFT containers met warm afvalwater van De Meerkamp. Tegenwoordig gebruiken de onkruidbestrijdingswagentjes van de TOMIN groep het warm afvalwater om onkruid op de tegelpaden te bestrijden. Hierdoor wordt dit water opnieuw gebruikt én is er minder energie nodig voor het opwarmen van het water voor de bestrijding van het onkruid.

Bij het woord duurzaamheid wordt er bij sportverenigingen echter al gauw gedacht aan de energie(rekening). De eerste helft van 2019 kregen we dan ook veel vragen over de wet Milieubeheer:  “Hoe voldoe ik als vereniging met onze sportaccommodatie aan de informatieplicht?”

Uitleg over de wet was voor ons niet genoeg, het is onze overtuiging dat verenigingen een stap verder kunnen zetten. We hebben daarom niet zo maar een voorlichtingsavond georganiseerd. We hebben ervoor gezorgd dat de verenigingen bij het verlaten van de bijeenkomst voldeden aan de wet én inzicht kregen in verschillende besparingsmogelijkheden voor de verenigingen.

Toen RODA’23 vervolgens bij ons aan de tafel kwam met de vraag hoe zij LED-verlichting op de velden konden realiseren, zijn we meteen aan de slag gedaan. De driehoek gemeente (eigenaar), AmstelveenSport (verhuurder) en RODA’23 (huurder) werd gevormd en vervolgens zijn er afspraken gemaakt om het mogelijk te maken. Direct na RODA’23 volgde Sporting Martinus met dezelfde wens. Ook daar is LED-verlichting op de velden nu gerealiseerd.

Maar duurzaamheid gaat verder dan de energierekening. AmstelveenSport weegt bij iedere investering de duurzaamheid van het plan mee. Zo is er bij de aanschaf van nieuwe hockey kantplanken voor het HWC en MYRA bewust gekeken naar de duurzaamheid van het product. De leverancier (W&H)  heeft met het initiatief GreenMatter de missie dat kunstgrasvezels uit oude kunstgrasvelden worden gerecycled en vervaardigd tot nieuwe producten op en rond de sportvelden. Een win-winsituatie: een circulair product om de afvalberg te verkleinen en dat ook nog eens bijdraagt aan de zorgplicht van gemeenten om het infill op de velden te behouden en in het tegengaan van de verspreiding van microplastics.

Duurzaamheid is niet iets van 2019 alleen. In de aankomende jaren gaan we, op dezelfde manier als met de kantplanken, kijken hoe materialen gerecycled kunnen worden. Daarnaast is energiebesparing natuurlijk ook een speerpunt. Het is bijvoorbeeld mijn droom om het dak van elke sportaccommodatie te vullen met zonnepanelen.

PARTNERS

W&H
Greenmatter
Team Sportservice
Green Leisure
Roda’23
Sporting Martinus